Awarad

2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004

2023

The JACM Computational Mechanics Award

Toru Ikeda Mikio Sakai Makoto Tsubokura

The JACM Fellows Award

Satoshi Ii Hiroshi Watanabe Yasushi Nakabayshi

The JACM Young Investigator Award

 
Kentaro Yaji Yasunori Yusa Takuya Terahara

2022

The JACM Computational Mechanics Award

Nobuyuki Oshima Seiya Hagihara Tomonari Furukawa

The JACM Fellows Award

Masao Ogino Akihiro Takezawa Satoyuki Tanaka

The JACM Young Investigator Award

 
Tomohiro Otani Yusuke Kuwata Hiroya Mamori

2021

The JACM Computational Mechanics Award

Jiun-Shyan Chen Shu Takagi

The JACM Fellows Award

Taiji Adachi Atsuya Oishi Akiyuki Takahashi Shinya Taketomi Amane Takei

The JACM Young Investigator Award

 
Shunhua Chen Yuto Otoguro Daisuke Hotta

2020

The JACM Computational Mechanics Award

Hideyuki Azegami Daigoro Isobe Hirofumi Tomita

The JACM Fellow Award

Yuichi Tadano Fei Xu Ryosuke Matsumoto Tomoshi Miyamura Yoshitaka Wada

The JACM Young Investigator Award

 
Yoshitaka Kameo Takashi Kuraishi Kazuki Shibanuma

2019

The JACM Computational Mechanics Award

Hiroshi Okuda Makoto Yamamoto Makoto Ohsaki

The JACM Fellow Award

Koji Fukagata Yoshiaki Tamura Daisuke Ishihara Daisuke Tagami

The JACM Young Investigator Award

 
Akinori Yamanaka Hikaru Aono Shin-ichiro Sugimoto

2018

The JACM Computational Mechanics Award

Chisachi Kato Kikuo Kishimoto Yoji Shibutani

The JACM Fellow Award

Yohsuke Imai Takayuki Yamada Tomonori Yamada

The JACM Young Investigator Award

 
Kazuya Shibata Takahiro Tsukahara Tinh Quoc Bui

2017

The JACM Computational Mechanics Award

Takayuki Kitamura Kenji Takizawa G. R. Liu

The JACM Fellow Award

Hiroshi Kawai Tomohiro Takaki

The JACM Young Investigator Award

 
Masaya Suzuki Hideki Fujii  

2016

The JACM Computational Mechanics Award

Hiroshi Okada Takeo Kajishima Shinji Nishiwaki

The JACM Fellow Award

Mikio Sakai Toshio Nagashima Mamoru Tanahashi

The JACM Young Investigator Award

Yuki Onishi Daisuke Tawara Makoto Uchida

2015

The JACM Computational Mechanics Award

Hiroshi Kanayama Toshiaki Hisada Hao Liu

The JACM Fellow Award

Masataka Koishi Kiyoshi Shingu Shu Takagi Toshimitsu Fujisawa

The JACM Young Investigator Award

Kaoru Iwamoto Akihiro Takezawa Yuichi Tadano

2014

The JACM Computational Mechanics Award

Koichi Hashiguchi Thomas J.R. Hughes Takami Yamaguchi

The JACM Fellow Award

Makoto Ohsaki Makoto Yamamoto

The JACM Young Investigator Award

Hitoshi Ii Satoyuki Tanaka Takayuki Yamada

2013

The JACM Computational Mechanics Award

Muneo Hori Tayfun E. Tezduyar Feng Xiao

The JACM Fellow Award

Hiroshi Akiba Tomonari Furukawa Ryuji Shioya

The JACM Young Investigator Award

Hitoshi Matsubara Dai Okumura Koichi Yonezawa

 

2012

The JACM Computational Mechanics Award

Masanori Kikuchi Seiichi Koshizuka Marie Oshima

The JACM Fellow Award

 
Takashi Furumura Hirotsugu Inoue Kenji Takizawa  

The JACM Young Investigator Award

Masao Ogino Ryo Onishi Akiyuki Takahashi

 

2011

The JACM Computational Mechanics Award

Ryutaro Himeno Shinobu Yoshimura Takayuki Aoki

The JACM Fellow Award

   
Shinji Nishiwaki Yoji Shibutani    

The JACM Young Investigator Award

Tomonori Yamada Kisaragi Yashiro

 

2010

The JACM Computational Mechanics Award

 
Nobutada Ohno Kazuhiro Nakahashi  

The JACM Fellow Award

Toru Ikeda Seiya Hagihara Nobuatsu Tanaka Hiroshi Kanayama

The JACM Young Investigator Award

Kenichi Tsubota Tomohiro Takaki Yohsuke Imai

Honorary Member

Genki Yagawa Toshio Kobayashi Masaki Shiratori
     
 
Shoichi Kobayashi Nobuyuki Satofuka  

 

2009

The JACM Computational Mechanics Award

 
Ichiro Hagiwara Yutaka Miyake  

The JACM Fellow Award

Hiroshi Okada Hiroshi Okuda Feng Xiao

The JACM Young Investigator Award

 
Takehiro Fujimoto Ryosuke Matsumoto  

2007

The JACM Computational Mechanics Award

ball ball ball
Yoichiro Matsumoto Noriyuki Miyazaki Takashi Yabe

The JACM Fellow Award

ball ball ball
Shinobu Yoshimura Hirohisa Noguchi Seiichi Koshizuka
ball ball
Takayuki Aoki Marie Oshima

The JACM Young Investigator Award

ball ball ball
Ryuji Shioya Yoichi Ogata Kenji Takizawa

 

2006

The JACM Computational Mechanics Award

Kouzou Fujii Toshihisa Nishioka

The JACM Young Investigator Award

Tomonari Furukawa Takashi Nakamura

 

2005

The JACM Computational Mechanics Award

Masataka Tanaka Yoshihiro Tomita

The JACM Young Investigator Award

Taiji Adachi Tomoshi Miyamura

 

2004

The JACM Computational Mechanics Award

Genki Yagawa Nobuyuki Satofuka

The JACM Young Investigator Award

Mamoru Tanahashi Akihiro Nakatani Takehiro Himeno